Μελέτες του κάστρου

 

Για το κάστρο των φύλλων (καστέλλι) Υπάρχουν από αρχές του έτους 2006 οι εξής μελέτες :

“ Μελέτη Αποτύπωσης “  Η οποία πραγματοποιήθηκε με σύγχρονα μέσα όπως GPS κ.τ.λ. Από των κ.  Δημήτριο Προκάκη, Τοπογράφο Μηχανικό  και η ”Προμελέτη Άμεσων Μέτρων Άρσης Ετοιμορροπίας “  Την οποία  συνέταξε ο έμπειρος και παγκόσμια αναγνωρισμένος ειδικός σε βυζαντινά  μνημεία,   αρχιτέκτονας  κ. Νίκος Δεληνικόλας .  Σε συνεργασία με τον κ. Δημήτριο Προκάκη , την αρχαιολογία και  βάση της μελέτης αποτύπωσης.

Οι παραπάνω δύο μελέτες  έγιναν με μηδενικό κόστος,  κατόπιν επιμονής και παροτρύνσεων του κ. Λεμπέση Κωνσταντίνου ( τέως κοινοτάρχη Βασιλικού )  σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού, του τότε Δήμου Ληλαντίων. Χάριν του ζήλου, του θαυμασμού και της αγάπη τους, για το μνημείο.

Δυστυχώς  οι μελέτες αυτές όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ,  χάθηκαν και αγνοείτο η ύπαρξη τους, από πολύ  κόσμο , ακόμα και από αρμόδιους φορείς.  Των τελευταίο καιρό  με πρωτοβουλία απλών πολιτών,  γνωστοποιήθηκαν και ξανά κατατέθηκαν στους αρμόδιους φορείς , Δήμο  και Αρχαιολογία Χαλκίδος.

Διαβάζοντας κανείς, μέρος της  “Προμελέτη Άμεσων Μέτρων Άρσης Ετοιμορροπίας “ Αντλεί πάρα πολλές σημαντικές  πληροφορίες, όπως :  Ιστορικές , πώς ήταν το κάστρο πριν την καταστροφή του, τα βήματα που πρέπει να γίνουν  για την διάσωση του κ.τ.λ.  

facebook