Παλιές Φωτογραφίες

Φωτογραφίες πριν τις πρόσφατες  καταρρεύσεις του κάστρου, που έγιναν το 2004 και το 2006 .   Μια πολύτιμη συλλογή φωτογραφιών , που συγκεντρώνεται από τους αναγνώστες της ιστοσελίδας μας .

facebook